Elektro-termiskt ställdon (NC), on/off manövrering, 24 VAC/DC matning, 1W effekt, stängnings-/öppningstid 3 min, ställkraft min 100 N, slaglängd 4 mm, lägesindikering, snäpp-montering.