Kopplingsboxen för trådbundna rumstermostater finns i 2 olika utföranden:

  • (6:a) Kopplingsbox med kretskortmonterade trafo 230/24 VAC, 24VA, säkring och plintar. För sex termostater och sex ställdon, proport. eller on/off styrn.
  • (12:a) Kopplingsbox med kretskortmonterade trafo 230/24 VAC, 40VA, säkring och frånskiljbara plintar. För 12 termostater och 12 ställdon, proport. eller on/off styrn.