Ställdon

Ställdon, 230 volt

Elektro-termiskt ställdon (NC), on/off manövrering, 230 VAC matning, 2W effekt, stängnings-/öppningstid 3 min, ställkraft min 100 N, slaglängd 4 mm, lägesindikering, snäpp-montering.