• Kommunikation sker på frekvensen 868,150 MHz, dubbelt så hög frekvens som i Seitrons första trådlösa version, hälften så stor våglängd, kortare antenner, vilket ger betydligt bättre pene¬trering ge¬nom väggar etc ? Frekvensen, som är relativt ny, är dessutom ren från störningar
  • Termostaterna med sin minimalistiska design är tunnare än tidigare, och utrustade med helt ny börvärdesratt. Ingen switch i fronten längre. Batteri¬erna varar upp till 6 år. Adressen förprogrammerad på fabriken. ? Klocktermostat där lokal tidsprogrammering sker av just den zon som denna termo-stat monteras i.
  • Konfigurationen på mottagarsidan; All radioutrustning är samlad i den obligatoriska ak¬tiva ex¬terna antennen som kommunicerar digitalt med första utstyrningsenheten via en helt vanlig kabel av telefonkabeltyp (ingen koaxial kabel alltså). Den obligatoriska aktiva antennen kan även användas som s.k. Repeater, detta i de fall då avstånden mellan termo¬staterna och utstyrningsenheterna är långa, eller signalkvaliteten är dålig.
  • Utstyrningsenheter finns för 8 kanaler och 2 kanaler. Dessutom finns en helt auto-nom 1-ka¬nals mottagare.
  • I både 8 kanals och 2 kanals Utstyrningsenheterna finns pumpstyrning som separat extra utgång via en po¬tential¬fri reläkontakt
  • Central tidsprogrammering kan ske genom att ett externt ur kopplas in på Utstyr-ningsenhe¬ten. Tidsprogrammeringen kommer därvid att bli gemensam för  samtliga utstyrningskanaler.
  • Utstyrningsenheterna har båda en digital ingång (Global StandBy) där man med en kontakt kan växla tillståndet från Anti-Frost till Komfort och v.v.. Kontakten kan t ex sitta i GSM-interfacet ITP R321 och då manövreras med hjälp av SMS meddelanden från en mobiltelefon.
  • Varje kanal i utstyrningsenheten har en tryck-knapp, och när man trycker på denna programmeras avsedd termostat kommunikationsmässigt till just den kanalen.
  • Utgångarna är av NC-typ, men kan omkonfigureras till NO-typ.
  • Upp till 10 utstyrningsmoduler (= max 80 kanaler) kan sammankopplas under en och samma aktiva antenn
  • Denna konfiguration innebär färre produkter inom ramen för systemet. ? Alltså: Enklare, bättre och billigare !!