Installera vattenburen golvvärme

Så fungerar vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme har flera fördelar. En av dem är alla olika värmekällor som du har möjlighet att välja mellan. Jord- eller bergvärme, luft-vattenvärme, fjärrvärme, ved, pellets, solfångare och elpanna kan alla överföra värme till ditt vattenburna golvvärmesystem.

Överföring av värmeenergi

Principen bygger på att överföra värmeenergi – ofta med hjälp av en värmepump – till ett vattenburet värmesystem som även är anslutet till dina vattenburna golvvärmerör. En fördelare dirigerar värmen till olika värmeslingor och rum, beroende på hur du har anpassat ditt golvvärmesystem. Om temperaturen i framledningen blir för hög justeras detta med hjälp av en shunt som monteras innan varmvattnet når fördelaren. På så sätt kan rätt vattentemperatur flöda genom rören och ut i slingorna i golven. En anledning till att du inte vill ha för varmt vatten i ditt golvvärmesystem är att risken för att dina trägolv skadas ökar. Fördelare och shuntar monteras i regel i ett och samma fördelarskåp som är utformat med en förstärkt och tät botten. Förutom att denna lösning ger ett stilrent utseende förhindrar det eventuella läckage som kan leda till fuktskador i trossbotten.

Styrning av din vattenburna golvvärme

Om så önskas kan du komplettera ditt vattenburna golvvärmesystem med ställdon och rumstermostater. Detta ger dig möjligheten att styra temperaturerna i golven efter önskemål i varje enskilt rum, förutsatt att du har lagt separata slingor för olika rum och golv. I våra moderna vattenburna golvvärmesystem erbjuds trådlös styrning av termostaterna, men vi har även klassiska system med en trådbunden rumstermostat. Du som har en bostad med en särskilt öppen planlösning kan välja att styra flera slingor med en och samma rumstermostat – efter dina behov och önskemål.

Faktorer som avgör effektiviteten

En viktig faktor som till viss del avgör effektiviteten i ditt vattenburna golvvärmesystem är längden på slingorna. Ju längre slingorna är desto mer kostsamt i tid och energi blir det att värma upp golven. Andra avgörande faktorer är var i landet du bor och vilket värmesystem du har – det vill säga varifrån du hämtar din värmeenergi. I norra delarna av Sverige krävs det i regel större energitillförsel för att överföra värme än i söder – speciellt om du hämtar värmen från utomhusluften. Fastighetens egenskaper är förstås också viktigt i sammanhanget och ju lägre takhöjd, ju färre fönster och ju bättre isolering, desto mer energieffektivt golvvärmesystem kan du räkna med.