Så mycket kostar vattenburen golvvärme

Med tanke på hur varje installation skiljer sig från varandra – liksom alla olika varianter av golvvärmesystem – är det väldigt svårt att säga hur mycket ett vattenburet golvvärmesystem faktiskt kostar. Beroende på om du önskar en nyinstallation i ett hus som är på väg att byggas, eller om du planerar att renovera ett gammalt hus, krävs olika typer av åtgärder vilket påverkar priset för installationen. Dessutom förändras naturligtvis förutsättningarna beroende på hur ditt befintliga värmesystem ser ut. Eventuellt kan man behöva byta ut komponenter i ditt värmesystem för att säkerställa en effektiv golvvärme.

Andra faktorer som påverkar priset

Andra faktorer som i allra största grad påverkar priset är förstås hur omfattande installationer som du vill ha. Ju fler värmeslingor desto högre kostnader och om du önskar moderna funktioner som till exempel trådlös styrning av ditt golvvärmesystem kommer detta naturligtvis också att räknas in i kalkylerna. Om det finns ett behov av shuntar som reglerar vattentemperaturen tillsammans med en ny fördelare läggs dessa på totalkostnaderna. Dessa investeringar kommer med största säkerhet att återbetalas i energieffektiva och hållbara system som värmer dina fötter året runt.

Vi tar fram en kostnadseffektiv lösning för din golvvärme

Något som vi kan svara på säkert redan nu är att vi ser till att ta fram en kostnadseffektiv och anpassad lösning för just dina behov och önskemål. Hör av dig till oss på J-son Golvvärme så inleder vi en dialog för att ta reda på vilka idéer och förhoppningar du har med din vattenburna golvvärme. Därefter gör vi en noggrann besiktning av din fastighet och dess nuvarande system och anläggningar. Utifrån detta tar vi fram en offert som förhoppningsvis motsvarar dina behov förväntningar – både gällande pris och kvalitet!